REKOMENDACJA

 

Miło nam poinformować że jako jedyna firma z branży profesjonalnych środków czystości uzyskaliśmy rekomendacje Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Nasze produkty zostały przetestowane w ponad pięciuset restauracjach w całej Polsce.

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej

 

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej zrzesza restauratorów, przedsiębiorców oraz stowarzyszenia działające w zakresie gastronomii.

Jako reprezentant środowiska gastronomicznego, aktywnie działa na rzecz wszystkich restauratorów całej branży. Jest głosem, który przemawia w imieniu gastronomów do środowisk tworzących prawo i zarządzających gospodarką aby branża rozwijała się i sukcesywnie rosła. Świadczy usługi doradcze, a także tworzy rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie w biznesie, jak grupy zakupowe.

 

Do zadań Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej należy realizacja:

Projektów ustawodawczych

 • Pozwy z tytułu ograniczenia prowadzenia działalności w czasie Epidemii, (Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela).
 • Pomoc w roszczeniach odszkodowawczych do wynajmujących, którzy nie zgodzili się na obniżenie czynszu najmu w okresie Epidemii, (podstawa: clausula rebus sic stantibus - działania w nadzwyczajnych okolicznościach - Art 357 pkt. 1 k.c.).
 • Opracowanie Programów wsparcia finansowego dla Przedsiębiorców gastronomicznych (obligacje, programy płynnościowe), po wprowadzeniu wszystkich Programów Tarczy antykryzysowej.
 • Unormowanie przepisów samorządów lokalnych w przedmiocie opłat i zasad najmu powierzchni miejskich pod ogródki sezonowe przy lokalach.
 • Lobbowanie w sprawie obniżenia podatku VAT od usług gastronomicznych.

Projektów finansowych

 • Rekomendowani przez Izbę Dostawcy - specjalne stawki dla członków Izby.
 • Optymalizacja zakupów produktów, w tym: Grupy zakupowe, w tym Grupy zakupowe regionalne.
 • Negocjowanie niższych stawek z OZZ (ZPAV), za ubezpieczenia, obniżenie prowizji portali internetowych od dostaw zamówień gastronomicznych.

Projektów doradczych

 • Programy szkoleniowe dla gastronomii - Najlepsze praktyki stosowane w Polsce i zagranicą (baza rekomendowanych firm szkoleniowych ze specjalnymi stawkami dla członków Izby).
 • Porady prawne dla członków Izby - specjalne pakiety doradztwa legislacyjnego, ubezpieczeniowego, itp.
 • Pomoc w pozyskiwaniu Dotacji Unijnych dla branży gastronomicznej.

Każdy z wyżej wymienionych projektów posiada swojego lidera, który wspólnie z zespołem roboczym opracuje finalne projekty i zapytaniu w celu złożenia ich w odpowiednich organizacjach społecznych i rządowych i tym samym uzyskania oficjalnych stanowisk i decyzji tychże organizacji.

www.adeva.pl